Výstava Česká Bible v průběhu staletí byla prodloužena

Jana Michálková, tisková muvčí 11.listopadu 2009

Výstava Česká Bible v průběhu staletí byla prodlouženaVýstava prezentující vývoj překladů Bible do našeho národního jazyka od časů cyrilometodějských až po současnost v rozsahu více než jedenácti století, která v současné době probíhá v Radničním sklípku na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci, byla pro velký zájem veřejnosti prodloužena do 28. listopadu 2009.

Výstava Společnosti přátel České Bible nazvaná Česká Bible v průběhu staletí je interaktivním projektem s řadou doprovodných programů, včetně obrazů našich světoznámých umělců, odborných přednášek i koncertů, ale také pořadů pro mládež. Návštěvníci ji mohli v různých obměnách zhlédnout již na 29 místech u nás i v zahraničí. V Liberci je přístupná od pondělí do soboty, vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

Expozice originálních Biblí rukopisných, tištěných i na multimediálních nosičích je doplněna ukázkou digitalizovaných iluminovaných rukopisů z 15. století, dále biblickými mapami a dějinami Bible.

„Cílem je připomenout naše národní kulturní bohatství, kontinuitu překladatelského umění, pozvednout zájem o hlubší poznání Bible a jejího odkazu, i to, že hodnoty naší civilizace byly založeny již na tradici před více než 2000 lety, poukázala ředitelka projektu Alena M. Kubíčková.

Hlavním partnerem výstavy je město Liberec, dalšími partnery pak Česká křesťanská akademie a Ekumenická rada církví České republiky.