Výstava: Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc

Milena Davídková 3.června 2020

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie

28. 5. — 18. 10. 2020

Výstavou Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc zahajujeme unikátní společný projekt Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, jehož cílem je představení dvou, v České republice výjimečných institucí, založených v nové společenské situaci po listopadu roku 1989. Společným smyslem existence Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea Olomouc je uchovávat, odborně zpracovávat, zpřístupňovat a především zprostředkovávat veřejnosti poklady umění a duchovní křesťanské kultury, dochované nejen v církevních sbírkách, ale také v nově navráceném majetku jednotlivých farností obou diecézí.

Více informací najdete na
webu muzea

Informace o výstavě ke stažení zde

103169