Výstava Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách

Jana Michálková 9.února 2012

Výstava Gotické deskové malířství v severozápadních a severních ČecháchSeveročeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na výstavu Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách, na níž Biskupství litoměřické zapůjčuje šest obrazů. Výstava bude probíhat ve dnech 17. 2. - 10. 5. 2012. Vernisáž se koná 16. 2. 2012 od 17.30 hodin a zúčastní se jí generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.

 

Kurátor výstavy: prof. PhDr. Jan Royt
Kurátor za SGVU: PhDr. Lubomír Turčan

Středověké umění v připravovaném rozsahu nebylo v našem regionu dlouhodobě prezentováno, proto předpokládáme, že projekt bude mít zásadní význam pro soudobé uměnovědné poznání. Výstava představí poslední výsledky bádání v oblasti středověké deskové malby a zhodnotí neopominutelný význam severních a severozápadních Čech pro uměleckou tvorbu.

Odborná i laická veřejnost bude mít ojedinělou možnost setkat se s díly běžně nepřístupnými. Kromě oltářů, oltářních křídel a obrazů návštěvníci zhlédnou i grafické předlohy deskové malby. Zastoupeni budou Mistr svatojiřského oltáře, Mistr slavětínského oltáře, Hans Hesse a další.

 

Pozvánka.pdf