Výstava Gotické umění na Ústecku byla zahájena

Jana Michálková 18.února 2013

Výstava Gotické umění na Ústecku byla zahájenaV Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích byla ve čtvrtek 14. února 2013 vernisáží zahájena výstava nazvaná Gotické umění na Ústecku. Mezi vystavenými díly jsou i umělecká díla ze sbírek litoměřické diecéze. Zhlédnout je můžete až do 7. dubna.

 

Výstava představuje poslední výsledky bádání v oblasti středověkého umění s důrazem na sochařskou tvorbu a pokusí se zhodnotit význam Ústecka pro českou uměleckou produkci. Kromě sochařské tvorby bude představeno i umělecké řemeslo. Vystavena budou díla ze sbírek farností litoměřické diecéze, Národní galerie v Praze, Muzea města Ústí nad Labem a Národního památkového ústavu.

Mezi vystavenými exponáty je např. dřevěný oltář P. Marie z Pirny se sochami sv. Petra a sv. Jana Křtitele z roku 1498, dřevěné sochy světic a světců, monstrance, kalich aj.

Výstava navazuje na úspěšný výstavní projekt Gotické deskové malířství v severních a severozápadních Čechách, který si na jaře loňského roku nenechalo ujít 2 850 návštěvníků.

Obrovský zájem byl i o vernisáž současné výstavy. Ta bude v prostorách litoměřické galerie probíhat až do 7. dubna 2013.  Jejím autorem je Ĺubomír Turčan, spoluautory Michaela Ottová a Václav Houfek. Kurátory výstavy jsou Ĺubomír Turčan a Václav Houfek.

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Ústeckého kraje, se nachází v blízkosti Mírového náměstí na adrese Michalská 7. Otevřeno je tu denně mimo pondělí. Od října do března v době od 9-12 a 13-17 hodin a od dubna do září od 9-12 a 13-18 hodin.

Více informací naleznete zde.

 

2013-02-14

Vernisáž výstavy, foto Karel Pech

 

2013-02-14

Vernisáže se účastnil i probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., foto Karel Pech