Výstava: Ignác Arnož - podmokelský misionář v Africe

Milena Davídková 1.února 2022

Oblastní muzeum v Děčíně vás zve na letošní první vernisáž výstavy Ignác Arnož - podmokelský misionář v Africe. Koná se ve středu 9. 2. od 17 hodin v děčínském muzeu. Výstavu můžete navštívit v termínu od 10. 2. do 15. 5. 2022.

167132

Na výstavě se seznámíte s životem a netradičním osudem podmokelského rodáka Ignáce Arnože, jehož vynikající studijní výsledky doma, pracovitost a schopnosti přivedly k misijní činnosti v jižní Africe (dnes Zimbabwe), kde svůj život zasvětil službě církvi a šíření křesťanství mezi domorodým obyvatelstvem.

Katolický misionář, později biskup v Bulawayo (dnes Zimbabwe) se narodil v Chrástu (dříve Kröglitz) v roce 1885, v roce 1906 dokončil biskupské gymnázium v Bohosudově. Díky vynikajícím studijním výsledkům a vlastní píli dostal doporučení od litoměřického biskupa k pětiletému velmi náročnému studiu filozofie a teologie v Římě, kde byl v roce 1910 vysvěcen na kněze. Na cestu do jižní Afriky se po velkých přípravách vydal v roce 1922. Později v roce 1929 byl povolán do německého Würzburgu řídit kněžský seminář, ale už v roce 1930 se vrátil do Afriky. Na biskupa byl vysvěcen v roce 1937 v Litoměřicích, kam přicestoval v doprovodu dvou marinnhillských kněží. Po brzkém návratu do Afriky udržoval pravidelnou korespondencí vztahy nejen s kardinálem Beranem, blízkým přítelem z doby římských studií, ale i s litoměřickou diecézí a rodinou a děčínskými přáteli, především s Harry Mitrovským.

Dále se na výstavě blíže seznámíte s oblastí působení podmokelského misionáře, kterou přiblíží mapy a poznatky cestovatele Emila Holuba i trojrozměrné předměty dovezené z oblasti jižní Afriky. Výstava bude doplněna o fotografie z loňské cesty M. Imbrové a I. Rosenkrancové po stopách Ignáce Arnože. Snímky dokumentují oblasti působení podmokelského rodáka v Bulawayo, Empandeni i oblast okolo Viktoriiných vodopádů.

Výstava přibližuje nejen osud rodáka, ale i krajinu a přírodu oblasti, která se mu stala domovem a kde je dodnes pohřben.

U příležitosti otevření výstavy si můžete zakoupit i katalog k výstavě Ignác Arnož a jeho působení v Kongregaci marinnhillských misionářů, který život misionáře z Podmokel dokumentuje podstatně konkrétněji. Autorkou textů je afrikanistka PhDr. Marie Imbrová a fotografií Ilona Rosenkrancová.

Více na stránkách Oblastního muzea v Děčíně: www.muzeumdc.cz/program/ignac-arnoz-podmokelsky-misionar-v-africe