Výstava: Klášter a jeho pán

Milena Davídková 3.srpna 2023

Městské muzeum v Kadani, které sídlí ve františkánském klášteře, připomene 550. výročí příchodu františkánů do města nevelkou, ale významem silnou výstavou Klášter a jeho pán. Navštívit ji můžete po celé léto až do 29. října 2023.

Nastalé 550. výročí příchodu františkánů se Městské muzeum v Kadani rozhodlo připomenout výstavou Klášter a jeho pán, jež se stane základem pro budoucí rozšíření stálé muzejní nabídky pro návštěvníky této národní kulturní památky v rámci prohlídkového okruhu Život v klášteře. Spolupracuje na ní s Oblastním muzeem v Chomutově, Lobkowiczkými sbírkami a s řádem františkánů.

Výstava, jež byla zahájena 15. dubna a potrvá až do 29. října 2023, přibližuje vazbu rodu Lobkowiczů ke klášteru v prvních dvou staletích klášterních dějin. Důležité místo je věnováno zejména Janu Hasištejnskému z Lobkowicz, který se v roce 1481 stal prvním nositelem fundátorských práv ke klášteru. Toto postavení dokládá i Janův náhrobek od Ulricha Greutze z roku 1516. Návštěvníci spatří jak obě originální součásti náhrobku (tumbu a její nástavec), tak nově i rekonstrukci původního celkového vzhledu díla, které v baroku prošlo razantní změnou. Ta se ostatně dotkla také samotného chrámu. Na výstavě se proto objeví model jeho středověké podoby i další předměty (relikvie, listiny, knihy, sklo…) dokládající dějiny a vývoj kláštera.

Městské muzeum v Kadani chystá v rámci výstavy rovněž komentované prohlídky s průvodcem. Ty budou začínat o prázdninách denně kromě pondělí v každou celou hodinu od 10 do 17 hodin. Po zbývající část roku se budou konat od čtvrtka do neděle ve stejných časech. V jiné než uvedené dny je prohlídka možná po předchozí dohodě na e-mailu: muzeum@kultura-kadan.cz.

Bližší informace naleznete na stránkách MĚSTSKÉHO MUZEA V KADANI.
 

248627Zdroj: propamátky