Výstava meditativních obrazů P. Stanislava Weigla „Umění dívat se“

Marie Koscelníková 23.června 2010

Výstava meditativních obrazů P. Stanislava Weigla „Umění dívat se“V Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích byla v úterý 22. 6. 2010 otevřena prodejní výstava meditativních obrazů. Autor svoji výstavu doprovodil promítáním hudebního pásma Krása stvoření, které ukazuje křesťanské pojetí stvoření a umění dívat se v obdivu a úžasu.

Obrazy si můžete prohlédnout v kapli a přilehlé místnosti v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Obrazy i publikace s ilustracemi P. Stanislava Weigla si můžete zakoupit, nebo objednat v recepci. Výstava je otevřena denně od 8.00 do 18.00 hodin, potrvá do 16. 7. 2010.

 

P. Stanislav Weigel

Narodil se 15. 2. 1927 v Hranicích na Moravě. Studoval Vysokou školu technickou v Brně. Od r. 1953 pracoval jako letecký inženýr ve Výzkumném ústavu leteckém v Praze. V roce 1956 se oženil, má tři děti. V roce 1958 byl pro víru z ústavu vyloučen a pracoval jako dělník ve stavebnictví. Od roku 1959 pracoval jako technik, později jako projektant ekologických zařízení až do svého odchodu do důchodu v roce 1987. V té době se věnuje soustavné meditativní tvorbě a ve své duchovní práci používá obrazů jako prostředku k oslovení věřících i nevěřících a pořádá kurzy na téma Cestou krásy k pravdě. Po smrti manželky v roce 1975 studoval teologii u františkánů v Praze a byl tajně vysvěcen na kněze v r. 1985.

Svou výtvarnou činnost začínal pod vlivem přátelství s Janem Zrzavým. Osvojil si jeho techniku i umělecký směr poetického symbolismu. Autor se také věnuje terapii nemocných, zvláště mentálně postižených a narkomanů (s použitím obrazů). V r. 1994-97 konal misijní činnost na Východě s pořádáním výstav a přednášek. Výstavy meditativních obrazů jsou zaměřeny na téma Umění dívat se. Snaží se léčit náš zrak a srdce od choroby konzumního vnímání programů ve sdělovacích prostředcích. Chtějí poukázat na potřebu vytvářet zdravou národní kulturu, pramenící z kořenů naší hodnotné kulturní tradice. Chtějí vzbudit zájem zejména mladší generace o hledání pravdy a krásy cestou tvorby. Výstavy jsou doplněny hudebními programy podle výběru. Veškerá činnost je organizována v občanském sdružení Ars vita v kulturních centrech v Brně a Nezdenicích.

Umělecký styl - Suchý pastel na barevných pastelových formátech A3 A4. Bodové zpracování - pointilismus.
Umělecký směr - poetický symbolizmus, který navazuje na techniku národního umělce Jana Zrzavého.
Umělecké pojetí - jednoduchost(stylizace), pravdivost (křesťanské pojetí celistvé pravdy), schopnost meditace a zhudebnění (povznesení člověka k absolutní kráse v Bohu).