Výstava o staviteli Antonu Möllerovi v Rumburku

Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického 18.září 2014

Výstava o staviteli Antonu Möllerovi v RumburkuZveme vás na výstavu „Otisky ve zdi a kameni. Anton Möller, varnsdorfský stavitel a architekt“, která byla tento týden zahájena v muzeu v Rumburku.

 

Výstava, jíž připravila varnsdorfská pobočka Oblastního muzea v Děčíně, se věnuje zajímavému a zatím ne příliš známému českoněmeckému staviteli přelomu 19. a 20. století Antonu Möllerovi, od jehož narození letos uplynulo 150 let. Jeho činnost se mj. soustředila i na církevní architekturu a stal se tak autorem projektů v té době nově budovaných kostelů, z nichž lze zmínit např. kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, kostel sv. Bonifáce v Liberci-Hanychově, kostel sv. Josefa v Rybništi či kostel sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Výstava si však klade za cíl popsat jeho tvorbu v širším rámci, tedy včetně realizací profánní architektury a to zejména ve Varnsdorfu a okolí. Biskupství litoměřické poskytlo pro účely této výstavy digitální kopie plánů kostela v Rybništi a Římskokatolická farnost-děkanství Varnsdorf pak zapůjčila unikátní model tamního kostela sv. Karla Boromejského.

Výstava bude ve zmíněné rumburské pobočce Oblastního muzea v Děčíně přístupná do 15. listopadu 2014, a to vždy od úterý do pátku v době od 9 do 15 hodin.

 

Plakát.jpg