Výstava obrazů Jana Knapa v SGVU zahájena

Dominik Faustus 3.listopadu 2023

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 17 hodin se v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích konalo slavnostní zahájení výstavy obrazů s motivy svaté rodiny "Betlém je vážná věc" malíře Jana Knapa. Přítomné přivítala ředitelka galerie Dana Veselská spolu s autorem vystavených obrazů a evangelickým farářem Zdeňkem Bártou, jenž pronesl zahajovací řeč. Výstava se koná pod záštitou světícího biskupa pražského Mons. Václava Malého. 

Čtvrtek 2. listopadu 2023, Severočeská galerie výtvarných umění, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus