Výstava v Turnově nabídne poklady archeologické i chrámové

Jana Michálková 15.dubna 2015

Výstava v Turnově nabídne poklady archeologické i chrámovéV Muzeu Českého ráje v Turnově bude ve čtvrtek 23. dubna 2015 slavnostně zahájena výstava nazvaná POKLAD!!! Exponáty na ni byly zapůjčeny také z litoměřického biskupství a kapituly. Vernisáž začíná od 16.30 hodin.

 

„Výstava Poklad !!! chce ukázat, jak si poklad  - archeologové pro něj používají výraz depot - představovali lidé od doby kamenné po současnost, jak se měnila představa o tom, co je cenné, uvádí se v pozvánce.

Nejstaršími exponáty, představujícími poklad archeologický, budou ukázky neolitických kamenných nástrojů, měděné a bronzové zbraně a ozdoby, ale i předměty ze železa. Převažovat ovšem budou výrobky z drahých kovů: od pravěkých smotků zlatého drátu nebo keltských „duhovek k mincím, šperkům a klenotům, které byly kdysi za dramatických okolností ukryty a mnohem později náhodně objeveny.

Exponáty z pokladu chrámového - kalichy, monstrance, relikviáře a další vzácná preciosa - byly zapůjčeny z litoměřického biskupství a kapituly.

Jak uvedla Lada Hlaváčková, diecézní konzervátorka Biskupství litoměřického, zajímavostí je například to, že budou vystaveny dva osobní kalichy litoměřických biskupů - Mořice Adolfa vévody Sachsen-Zeits a Emanuela Arnošta hrabě Valdštejna. „Kalich biskupa Valdštejna existuje ve dvou téměř totožných provedeních: jeden používal biskup ve své soukromé kapli v biskupské rezidenci, druhý pak v mariánském poutním kostele v Křešicích, poukázala. Ojedinělou událostí bude podle jejích slov i vystavení lunuly se vzácným briliantem z dnes již neexistující monstrance z kostela ze Zahořan u Křešic.

Dómská farnost na výstavu zapůjčila mimo jiné i vzácné relikviářové paže sv. Štěpána a sv. Ludmily ze svatoštěpánské katedrály.

Výstavu v turnovském muzeu můžete navštívit do 7. června 2015, otevřeno je denně kromě pondělí - v dubnu od 9 do 16 hodin, v květnu a červnu od 9 do 17 hodin.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách muzea.