Pozvánka na výstavu „Zničené kostely severních Čech 1945-1989“ v Jablonci nad Nisou

Mgr. Martin Barus, archivář 31.května 2013

Pozvánka na výstavu „Zničené kostely severních Čech 1945-1989“ v Jablonci nad NisouPutovní výstava „Zničené kostely severních Čech 1945-1989“, která byla v loňském a předloňském roce představena např. v Praze, Chomutově, Litoměřicích či německém Mnichově, pokračuje ve své cestě litoměřickou diecézí a bude ji možné ve dnech 6. června až 27. července 2013 zhlédnout v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou.

 

Výstavní projekt, jehož spoluautorem je i Biskupství litoměřické, má na cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou ničení sakrálních objektů křesťanských církví v severních Čechách ve druhé polovině 20. století. Nejsou zde sice vyjmenovány všechny takto zničené kostely, sbory a modlitebny, ovšem výstava se snaží návštěvníka seznámit s několika základními „situacemi a okolnostmi, při nichž k těmto tragickým událostem došlo. Jedná se např. o pohraniční pásma či vojenské prostory, oblasti těžby uhlí a staveb vodních nádrží, ale také o specifický případ zničení téměř plošnou demolicí kostelů v okolí Verneřic na Děčínsku. Výstava je tvořena informačními panely v česko-německé jazykové mutaci s bohatým obrazovým doprovodem a rovněž k ní byl vydán poutavý katalog.

Slavnostní vernisáž proběhne v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou ve středu 5. června v 17 hodin za účasti generálního vikáře litoměřického biskupství P. Stanislava Přibyla CSsR, přičemž bude ve stejných prostorách přístupná veřejnosti od 6. června do 27. července. V červnu je kostel sv. Anny otevírán na vyžádání v nedalekém turistickém informačním centru (Kostelní 1/6), v červenci je pak otevřen v úterý od 10 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin, v ostatní dny pak opět na požádání ve zmíněném turistickém informačním centru.

V následujících měsících se pak výstava představí na dalších místech naší diecéze, a to v srpnu Merbolticích u Děčína a na podzim v Kadani.