Výstavy Slovanský unionismus a Velehrad poutníků

Hana Klára Němečková 11.září 2012

Výstavy Slovanský unionismus a Velehrad poutníků V souvislosti s přípravami cyrilometodějského jubilea přinášíme pozvánky na dvě výstavy, které jsou zpřístupněny do 31. prosince 2012 v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

 

Výstava Slovanský unionismus představuje veřejnosti unionistické snahy v Evropě v 19. a v 1. polovině 20. století ve Francii, Slovinsku, Chorvatsku a Čechách, respektive na Moravě.

Roku 1880 vydal papež Lev XIII. encykliku Grande munus, která rozšířila slavení svátku Cyrila a Metoděje na celý tehdejší katolický svět a vybídla Západ, aby se začal seriózně zabývat východními Slovany. Cyrilometodějská idea reprezentovaná slovanským unionismem kladla důraz na vzdělávání, setkávání a organizaci katolických Slovanů v otázkách křesťanského Východu. Těmito prostředky společně s modlitbou se představitelé unionismu snažili odstranit překážky a předsudky stojící na cestě možného sjednocení.

Autorkou výstavy je Anežka Kindlerová.

Výstava Velehrad poutníků si klade za cíl seznámit návštěvníky s dějinami poutnictví na Velehrad prostřednictvím prezentace mimořádně bohatého obrazového materiálu (archivní snímky, sv. obrázky), textů a hmotných dokladů (korouhve, prapory, modlitební a poutní knížky aj.) Shromážděný materiál dosud nebyl z větší části nikdy prezentován. Přínos výstavy spočívá v připomenutí bohaté tradice putování na Velehrad na prahu cyrilometodějského jubilea 2013.

Autorem výstavy je Petr Hudec.

Anotace obou výstav najdete zde.