Výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je letos rekodní

Jana Michálková 30.ledna 2013

Výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je letos rekodníTříkrálová sbírka v litoměřické diecézi byla letos nejúspěšnější za celých třináct let od svého vzniku. Koledníkům se podařilo vykoledovat rekordních 1.497.700 Kč.

 

„Výsledek letošní sbírky nás mile překvapil. Všem dárcům mnohokrát děkujeme, říká Veronika Vedejová, pracovnice Diecézní charity Litoměřice a koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi. „V letošním roce se podařilo sbírku rozšířit o místa, kde se dříve nekoledovalo, například do Hlinné, Miřejovic, Nové Vsi u Chrastavy, Havraně, Obrnic, Trnovan či Hory Svaté Kateřiny, což nepochybně pomohlo k navýšení výnosu, uvedla.

„Pětašedesát procent z celkového výtěžku sbírky směřuje na pomoc potřebným v regionu, kde byly peníze vykoledovány. Využití sbírky je různorodé, záměr však musí vždy sloužit ke zlepšení sociální situace potřebných. Část sbírky je určena na pomoc v zahraničí, vysvětluje Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice.

Od roku 2006 do roku 2011 se výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi každým rokem zvyšoval, v loňském roce vykoledovaná částka 1.196.347 Kč nepřesáhla výtěžek roku 2011, kdy bylo do kasiček označených logem Charity ČR vybráno 1.230.336 Kč.

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v litoměřické diecézi od 2. do 14. ledna. Ve středu 2. ledna 2013 ji v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích slavnostně zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který požehnal několika desítkám koledníků, kteří se do Litoměřic sjeli z různých koutů diecéze.

V litoměřické diecézi organizovaly Tříkrálovou sbírku všechny oblastní a farní charity a také některé farnosti. Celkem se do ní zapojilo více než jeden tisíc dobrovolníků s 639 kasičkami.

Například v  Podbořanech se vybralo celkem 29.344 Kč. „Letos nám pomohl i pan děkan Werner Horák z Loun, kde se vybralo  8.298 Kč, v Podbořanech 11.321 Kč, v Blšanech 3.557 Kč, v Buškovicích 1.272 Kč, v Brodech 2.514 Kč, v Nepomyšli 2.211 Kč a Novém Sedle 171 Kč, napsala Vlasta Bartakovicsová z farnosti Podbořany.  „V Žatci se vybralo 15.639 Kč, dvě kasičky měli v dětském domově, kde koledovali pod vedením paní ředitelky Woloszczukové a vybrali rekordních 6.866 Kč, a třetí  kasičku měl pan farář Josef Špaček v kostele a zde se vybralo také rekordních 8.773 Kč, dodala.

Bližší informace o Tříkrálové sbírce 2013 naleznete na www.dchltm.cz

 

TS

Foto zaslala Vlasta Bartakovicsová z farnosti Podbořany.