Výtěžek z benefičního koncertu Farní charity Litoměřice pomůže seniorům

Milena Davídková 4.května 2018

V pátek 27. dubna 2018 proběhl v kostele Všech svatých v Litoměřicích benefiční koncert komorního sboru Cantica Bohemica a žáků varhanního oddělení Základní umělecké školy v Litoměřicích. Výtěžek koncertu bude použit na zakoupení koncentrátoru kyslíku pro klienty Domova pro seniory na Dómském pahorku.

Domov pro seniory poskytuje dlouhodobé ubytování seniorů ve věku od 65 let, kteří nemohou žít ve svém domově zejména z důvodu úbytku sil a zhoršeného zdravotního stavu.

Benefiční koncert na podporu Domova pro seniory na Dómském pahorku, který proběhl v pátek 27. dubna v kostele Všech svatých v Litoměřicích, předčil očekávání. Během koncertu zazněla žánrová směs skladeb v podání ženského komorního sboru Cantica Bohemica a žáků varhanního oddělení Základní umělecké školy Litoměřice. Koncert se konal pod záštitou Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického a Ing. Pavla Grunta, místostarosty Litoměřic.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první podobnou akci, kterou Farní charita Litoměřice pořádala, byli organizátoři příjemně překvapeni vysokým zájmem posluchačů, kteří zaplnili prostory kostela Všech Svatých.

Pokladničky, do kterých mohli návštěvníci vkládat dobrovolné příspěvky, byly rozpečetěny v pondělí 30. dubna za účasti pracovnice Městského úřadu Litoměřice. Díky laskavé podpoře dárců se podařilo shromáždit 14.861,- KčK těmto prostředkům obdržela Farní charita Litoměřice další podporu od litoměřického biskupství, takže bude možné pro klienty Domova pro seniory pořídit koncentrátor kyslíku. 
Jedná se o přístroj, který pomáhá zejména klientům, kteří trpí dušností a dalšími obdobnými obtížemi a do současné doby si jej v případě potřeby museli pronajímat.

Díky štědrosti všech dárců a díky dobré vůli účinkujících a všech, kteří organizaci koncertu podpořili, můžeme našim klientům nabídnout další způsob, který jim dovolí spokojeněji trávit podzim života v našem zařízení.

Vzhledem k příznivým ohlasům, bychom rádi v organizaci benefičního koncertu vážné hudby pokračovali i v příštích letech.

Poděkování patří i paní Daně Čížkové – Horákové, která poskytla květiny pro zajištění koncertu.

(TZ Farní charity Litoměřice) Autor článku: Roman Striženec, ředitel Farní charity Litoměřice

Fotogalerii z benefičního koncertu si můžete prohlédnout zde.

32281Autor fotografie: Archiv FCH Litoměřice