Výzva

Jana Michálková 4.června 2013

VýzvaVýzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

 

Vážení bratři a otcové kněží, jáhnové, pastorační asistentky a asistenti, drazí diecezáni,

v nelehkých chvílích současných povodní především v naší diecézi se na vás všechny obracím s ujištěním duchovní blízkosti, ale i s výzvou a prosbou. Mnozí z vás jste vodním živlem opět postiženi, ale prosím a vyzývám vás, abychom neztratili naději, a lidem, našim bližním, ještě třeba více postiženým, pomáhejme dle svých možností a hlavně, probouzejme v nich stejnou křesťanskou naději, ze které sami žijeme.

Chápejme tento čas zkoušky jako příležitost osvědčit svou víru před Bohem a lidmi.

 

S požehnáním a modlitbou + Jan Baxant