Výzva k projevu křesťanské solidarity

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 25.srpna 2016

Výzva k projevu křesťanské solidarityVýzva diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta k projevu křesťanské solidarity s postižnými zemětřesením v Itálii.

 

Drazí diecezáni, bratři a sestry,

zemětřesení v Itálii nás nemůže nechat lhostejnými, zvláště když v minulosti mnozí naši předkové, pocházející z Itálie, v litoměřické diecézi zanechali svou stopu; žili a působili zde a vlastně pro nás vystavěli významné sakrální památky, stojící podnes. V duchu křesťanské solidarity vás vyzývám a prosím, abychom otevřeli svá srdce v modlitbě za všechny zahynulé v současné živelné pohromě, a pokud česká katolická charita vyhlásí sbírku, abychom se stejně otevřeným srdcem i materiálně pomohli všem, kteří přežili, ale ztratili téměř všechno: své domovy a své blízké. Děkuji vám za vaši velkorysou pomoc. + Jan