Výzva k solidaritě a pomoci

P. Stanislav Přibyl, generální vikář 7.srpna 2010

Výzva k solidaritě a pomociLitoměřickou diecézi postihly povodně.

Dnes, v sobotu 7. srpna 2010, postihly část litoměřické diecéze, zvláště Děčínsko, Liberecko a Českolipsko ničivé povodně.

Byly zatopeny tisíce objektů, evakuováni lidé a několik jich také přišlo o život. Z církevních objektů poškodily dle dostupných informací povodně faru a kostel v Raspenavě, kostel ve Frýdlantu a částečně také kostel ve Cvikově.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzývá všechny lidi dobré vůle k vzájemné solidaritě a pomoci podle slov papeže Benedikta XVI.: Podobenství o milosrdném Samaritánovi zůstává měřítkem, které ukládá univerzalitu lásky, již je třeba uplatňovat vůči potřebnému člověku, s nímž jsme se setkali náhodou, ať už je to kdokoli. (DCE 25)

Následnou pomoc při odstraňování škod bude organizovat Diecézní charita Litoměřice www.dchltm.cz

Kéž milosrdný Bůh přijme do své náruče všechny, kteří přišli při této katastrofě o život!

Každý poškozený ať se setká s porozuměním svých bližních i s láskou konkrétně vyjádřenou štědrostí a pomocí našich rukou!