Výzva k účasti v soutěži „Bible a umění – hledám a nalézám“

Marie Koscelníková 13.května 2011

Výzva k účasti v soutěži „Bible a umění – hledám a nalézám“Ve výstavních prostorách Synagogy v Děčíně, v obnoveném centru kultury, vzdělání a tolerance probíhá od 5. května do 20. června 2011 interaktivní výstava Česká Bible v průběhu staletí. Jedním z doprovodných programů je výtvarná soutěž.

 

Pořadatelé zvou k účasti na doprovodném programu - výtvarné soutěži s názvem „Bible a umění  - hledám a nalézám.

 

Témata k  výběru pro výtvarné zpracování, biblické příběhy:

Jonáš (Kniha Jonáš)

Podobenství o marnotratném synu  ( Luk 15, 11-32)

Podobenství o milosrdném Samařanu (Luk 10, 25-37)

 

Výtvarná technika je ponechána na autorově představě. Každou práci označte jménem autora, rokem narození a adresou školy. Výtvarné práce do formátu A3. Pokud budete práce odevzdávat skupinově za školu, pak přidejte jmenný seznam žáků podle věku od 5 do 20 let.

Práce odevzdejte přímo na výstavu (od 10 do 15 hodin pondělí až pátek) , nebo zašlete do 24. května 2011 na adresu:

Židovská obec Děčín, Žižkova 4, 405 02 Děčín. Na obálku napište  - soutěž,  „Bible a umění - hledám a nalézám.

Slavnostní vyhodnocení a udílení cen bude ve čtvrtek 26. května 2011 v 15 hodin v Synagoze, následovat bude ekumenický koncert.

Prezentace výtvarných prací bude při výstavě od 26. května do 20. června 2011a  dále od 22. června do 30. srpna 2011 v Římskokatolickém kostele sv. Františka, Husovo nám. v Děčíně v Podmoklech.