Výzva ke zvonění zvonů na Světový den hospiců 9. října 2021

Milena Davídková 6.října 2021

154491Druhou sobotu v říjnu si naše společnost každoročně připomíná Světový den hospiců. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin - v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče.
Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k připomínce tohoto dne v podobě rozeznění kostelních zvonů.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou v sobotu 9. října 2021 v době od 12.00 hodin znít kostelní zvony jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také pracovníky hospicových zařízení.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR
generální sekretář ČBK