Výzva litoměřického biskupa

Milena Davídková 10.března 2020

Vážení a milí otcové, kněží a jáhnové, pastorační pomocníci,
drazí bratři a sestry, milé diecézánky a milí diecézáni,

vládním mimořádným opatřením ze dne 10. 3. 2020 uzavřít školy, vyvstává hlavně rodičům dětí od cca 5. třídy ZŠ, starost zabezpečit domácnost, ve které tyto děti zůstanou, když rodiče budou v zaměstnání. Proto vyzývám mládež naší diecéze, studentky a studenty, starší žákyně a žáky ZŠ, kterým též je školní výuka pozastavena, aby nabídli svou pomoc pohlídat v rodinách ty děti, jejichž rodiče musejí odcházet do zaměstnání. Biskupství takovým domácím pomocníkům nabízí uhrazení alespoň oběda. Místní duchovní správci se s výdaji, spojenými se stravou pomocníků, obrátí na biskupa.

Vyzývám i držitele mimořádného povolení k podávání Eucharistie, aby byli k dispozici podat Tělo Páně i mimo konání bohoslužeb, třeba i ve všedních dnech. Kněze prosím, aby byli ochotni navštěvovat nemocné a starší lidi v jejich domácnostech, avšak aby ve zvýšené míře dbali hygienických zásad (dostupné desinfekční prostředky s sebou!). Nejedná se jen o zdraví nás, kněží, ale o to, abychom nezpůsobovali zhoršení stavu samotných nemocných. Je samozřejmě nutné respektovat vládní nařízení, avšak stejně naléhavé je varovat se jakéhokoliv skrupulózního chování. V nejasnostech, nechť se kněží obrátí na svého biskupa.

Pokud je to jen trochu možné, zpřístupněme kostely k soukromé adoraci a modlitbě i mimo konání bohoslužeb. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla poskytnuta příležitost se modlit za nemocné a za jejich ošetřovatele.

Pravidelní návštěvníci bohoslužeb staršího věku (nad 70 let) jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši svaté. Tuto povinnost splní i poslechem mše sv. v rozhlasovém vysílání, resp. jako diváci televizního přenosu bohoslužby, je-li jim to dostupné. Svaté přijímání jim mohou donést pomocníci Eucharistie. V naší diecézi jich je téměř třicet. Ve farnostech, kde se běžně schází více než 100 věřících (ve větších městech), je vhodné zvážit buď přidat další mši sv., aby se počet na jedné bohoslužbě snížil pod 100 osob, nebo využít mého zvláštního povolení splnit si nedělní povinnost ve všedních dnech.

Eucharistii doporučuji podávat na ruku, stejně tak by bylo vhodné vyprázdnit kropenky a při pozdravení pokoje si nepodávat ruce, ale úklonou, nebo přátelským pokynutím ruky, či úsměvem vyjádřit křesťanskou sounáležitost.

Na přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů a Uzdravení nemocných, Vám všem žehnám a jsem s Vámi spojen v modlitbách.

Váš + Jan