Vzpomínka na kněze Jana Nepomuka Jiřištěho

Jana Michálková, R.D. Kamil Škoda 8.prosince 2014

Vzpomínka na kněze Jana Nepomuka JiřištěhoV úterý 9. prosince 2014 uplyne právě jeden rok ode dne, kdy náhle zemřel R.D. Jan Nepomuk Jiřiště, okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu a děkan Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. V tento výroční den na něj vzpomeneme při mimořádné mši svaté, která se koná od 16.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Bezdězu. Po mši svaté bude požehnána nová socha sv. Jana Nepomuckého, instalovaná před kostelem.

 

R.D. Jan Nepomuk Jiřiště působil v Bělé třináct let. Měl ale na starost rovněž farnosti Bezděz, Bezdědice, Okna, Kruh, Dolní Krupou a Bořejov.

Zemřel právě před rokem, ve věku 39 let. Uložen byl do rodinné hrobky na hřbitově v Turnově.

Na bezdězském hřbitově jej bude připomínat pomníček se sochou sv. Jana Nepomuckého. S tímto nápadem přišli farníci a přátelé tohoto oblíbeného kněze, kteří na vybudování pomníčku shromáždili ve sbírce potřebnou finanční částku. Bližší informace naleznete zde.

 

Fotogalerie, 17. prosince 2013:

Bělá pod Bezdězem: Rozloučení s děkanem litoměřické kapituly Janem Nepomukem Jiřištěm

Turnov: Rozloučení s děkanem litoměřické kapituly Janem Nepomukem Jiřištěm

Foto: Karel Pech