Vzpomínka na Prof. Miroslava Zedníčka v Liběšicích

Dominik Faustus 17.února 2019
V sobotu 16. února 2019 se od 16:30 hodin konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích výroční vzpomínková mše svatá za Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka. Hlavním celebrantem mše svaté byl bílinský arciděkan A.R.D. ThLic. Marcin Saj, koncelebroval lovosický farář R.D. Mgr. Roman Karol Depa a doprovodem k liturgii byl chrámový sbor z Litoměřic s varhaníkem Jaroslavem Puldou. 

Kněz Prof. Miroslav Zedníček byl dlouholetý duchovní správce liběšické farnosti, významný odborník na církevní právo a vysokoškolský pedagog. Zemřel 19. února 2012. 


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16. února 2019, Liběšice

Foto: Dominik Faustus