Vzpomínka na R.D. Ladislava Kubíčka

Jana Michálková 1.září 2014

Vzpomínka na R.D. Ladislava KubíčkaVe čtvrtek 11. září 2014 uplyne 10 let od násilné smrti MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze zavražděného na faře v Třebenicích na Litoměřicku. Zádušní mši svatou bude ve zdejším kostele sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Zádušní mše svatá za R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka se koná ve čtvrtek 11. září 2014 od 17.00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích. Po mši svaté bude následovat eucharistická adorace a modlitba u pamětní desky umístěné na budově fary.

Pěší smírná pouť, která se každoročně koná na jeho památku, proběhne v sobotu 13. září 2014. Začíná v 8.00 hodin modlitbou u hrobu otce Ladislava na hřbitově v jeho rodném Kunštátu a pokračuje přes Voděrady, Krhov, Oboru, Doubravici nad Svitavou, Holešín a Petrovice do Sloupu v Moravském Krasu, kde pouť vyvrcholí mší svatou v kostele Panny Marie Bolestné od 17.00 hodin. Děkovnou bohoslužbu zde bude slavit brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle (více informací naleznete zde). Přibližně dvacetikilometrová trasa je každoročně naplněna modlitbou sv. růžence, zpěvem, korunkou k Božímu milosrdenství a možností přijmout svátost smíření.