Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Jana Michálková 30.října 2014

Vzpomínka na všechny věrné zemřeléLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude v den památky zesnulých (neděle 2. listopadu 2014) sloužit od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou za duše v očistci. Odpoledne se za zemřelé pomodlí na městském hřbitově. Dušičková pobožnost začíná u centrálního kříže v 15 hodin, zakončena bude u biskupské hrobky.

 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Modlitbou za zemřelé prosíme o odpuštění jejich hříchů, aby mohli najít cestu k Bohu.

V týdnu od 2. do 8. listopadu mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud splní tyto podmínky: svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova.

Na základě rozhodnutí Apoštolské penitenciárie mohou věřící českých a moravských diecézí získat plnomocné odpustky již v týdnu před „Dušičkami. Výjimka pro ČR byla udělena v roce 2012 s platností sedmi let.

 

2013