Vzpomínka na všechny věrné zemřelé na městském hřbitově v Litoměřicích

Dominik Faustus 3.listopadu 2019

V sobotu 2. listopadu 2019 od 15 hodin se na litoměřickém městském hřbitově konala dušičková pobožnost, kterou vedl biskup Mons. Jan Baxant. Za přítomnosti generálního vikáře Mons. Martina Davídka, děkana litoměřické farnosti R.D. Józefa Szeligy, zástupců města a množství věřících pronesl kázání a pomodlil se za duše v očistci. Poté se s průvodem odebral ke hrobce svých předchůdců, litoměřických biskupů, kde se přítomní pomodlili. Pobožnost byla letos opět spojena se vzpomínkou na čestného občana Litoměřic, československého vojenského pilota z období II. světové války generála v.v. Františka Cháberu. Na jeho počest přeletěli nad hřbitovem dva vojenské letouny Gripen. Průvod navštívil i místo jeho odpočinku, kde promluvil starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč a položil květiny na jeho hrob.   

Dušičková pobožnost, 2. listopadu 2019, městský hřbitov Litoměřice   

Foto: Dominik Faustus