Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 29.října 2012

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s biskupem Janem BaxantemLitoměřický biskup Jan Baxant bude v pátek 2. listopadu 2012, v den Památky věrných zesnulých, sloužit ranní mši svatou v katedrále sv. Štěpána, odpoledne se pomodlí za zemřelé na Městském hřbitově v Litoměřicích a večerní bohoslužbu bude sloužit v děkanském kostele Všech svatých.

 

„Modlitba je klíč, kterým se duším v očistci otvírá brána nebe.
Chceš-li, aby se Bůh nad Tebou slitoval, měj ty slitování se svým bližním v očistci!
Sv. Augustin


Pátek 2. listopadu, Památka všech věrných zemřelých (Dušičky)

7.30 hodin, mše svatá, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

15.00 hodin, modlitby za zemřelé, Městský hřbitov v Litoměřicích

18.00 hodin, mše svatá, děkanský kostel Všech svatých v Litoměřicích

 

Letos mohou věřící v České republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října. Celý text naleznete zde.

 

Modlit se za mrtvé?

Mezi živými a mrtvými není rozdíl

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář.

Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane Ježíši!

Modlitba pomáhá nejen živým

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.

(Zpracováno podle: Anthony Bloom, Na minutu s Antonyjem Surožským, vydalo Karmelitánské nakladatelství, www.kna.cz).

Zdroj: www.pastorace.cz