Vzpomínka na všechny věrné zemřelé u hrobky litoměřických biskupů

Dominik Faustus 2.listopadu 2022

Ve středu 2. listopadu 2022 se od 15 hodin konala na litoměřickém městském hřbitově bohoslužba, při které se přítomní modlili za duše v očistci. Po modlitbě u centrálního kříže se průvod vedený generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem, spolu s děkanem litoměřické farnosti J.M. can. Józefem Szeligou (nyní v rekonvalescenci po operaci ramene), vydal k hrobce litoměřických biskupů. Tam se věřící pomodlili za zesnulé biskupy a jejich spolupracovníky kněze, kteří jsou pohřbeni v různých hrobkách či hrobech poblíž. V modlitbách přítomní nezapomněli ani na zemřelé řádové sestřičky, které jsou v těchto místech pochovány a laiky, z nichž některé osobně mohli poznat. Na závěr Mons. Davídek procházel litoměřickým hřbitovem a žehnal hroby rodin přítomných věřících a zastavil se i u hrobu sovětských vojáků, kteří padli za svobodu při osvobozování Litoměřic na konci II. světové války. Odpočinutí věčné dej, ó Pane, všem věrným zemřelým, a světlo věčné ať jim svítí! Ať odpočívají ve svatém pokoji…

Středa 2. listopadu, městský hřbitov, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus