Vzpomínka na všechny věrné zemřelé v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 2.listopadu 2022

Ve středu 2. listopadu 2022 se od 7.30 hodin konala v litoměřické katedrále mše svatá při níž litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vzpomínal na všechny naše věrné zemřelé. Koncelebranty byli sídelní kanovníci litoměřické kapituly. V homilii litoměřický biskup připomněl, že naši zemřelí nemohou být „pro“ nás zapomenuti, ale naopak, že naše společenství s nimi v modlitbě dál pokračuje, zvláště když se za jejich duše modlíme. Dále uvedl, že liturgická barva pro tuto vzpomínku je fialová vyjadřující křesťanskou naději, avšak dobře víme, že lidé se na pohřeb oblékají do černé, protože to vyjadřuje důstojnost, úctu i noblesu, která našim věrným zemřelým náleží. Jim ať Pán otevře nebe, tak jako kajícímu lotrovi na kříži, o němž jsme slyšeli v evangeliu, a dá jim přebývat v příbytcích nebeského Otce. RiP!

Středa 2. listopadu 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Antonín Fegyveres