Vzpomínka na zemřelé na hřbitově

Marie Koscelníková 4.listopadu 2010

Vzpomínka na zemřelé na hřbitověU hlavního kříže na Městském hřbitově v Litoměřicích 2. listopadu 2010 vzpomněl v krátké promluvě k přítomným a ve společné modlitbě za duše v očistci biskup Jan Baxant na všechny zemřelé.

Z promluvy Biskupa Jana Baxanta u hlavního kříže na Městském hřbitově:

„...Naše zastavení u kříže hřbitova má svůj hluboký význam. V písni Blíž k tobě Bože můj, kterou jsme zpívali,  jsou výstižná slova o kříži života. O skutečnosti, s kterou by rozumný člověk měl počítat a neměl by chápat kříže svého vlastního života jako tragedii, nebo jako nějakou katastrofu. Protože kříž našeho Pána Ježíše Krista, tak jak tady ční nad námi, to přece není tragedie, to není katastrofa. Je to bolest, je to znamení utrpení, ale víme přece velmi dobře, že i utrpením a bolestmi můžeme druhým pomoci a druhým prospívat. Když se dostavují v našem životě kříže, utrpení, bolesti, nemoci, různé trampoty, že je můžeme statečně ve víře přijímat podobně, jako kříž přijal i náš Pán Ježíš Kristus. A potom v tom statečném a odevzdaném přijetí všech utrpení se pak toto všechno může stát velikou hodnotou, z které mohou být živi a kterou mohou využívat všichni ti, kteří to potřebují...


Při promluvě Mons. Jan Baxant také vzpomněl na zemřelého biskupa Josefa Koukla, který byl při dušičkové pobožnosti před rokem ještě přítomen. Po pobožnosti u hlavního kříže se přítomní odebrali k nedávno násilím otevřené a vykradené biskupské hrobce.

„...Každého z nás se tato skutečnost dotkla.  Že může někdo něco tak hrůzného udělat. Zarazilo mne to, že se jaksi sáhne do záhrobí a zneuctí tělesné pozůstatky člověka, který se nemůže žádným způsobem bránit...
...S odstupem času, po pominutí prvotního šoku jsem si řekl, že duši mu nikdo ukrást nemohl. Kvůli této myšlence se už na tu celou událost dívám mnohem klidněji. Duši nikdo nikomu vzít nemůže. Přemýšlel jsem, co by asi k tomu řekl sám biskup Josef. Asi by on sám řekl: Mohli by mně okrást o to všechno,
co jsem rozdal, co už jsem ani neměl, o to o čem jsem ani netvrdil, že je to moje, ale mou nesmrtelnou duši, tu má Pán Bůh pod svou mocí. Na nesmrtelnou duši, na její pokoj nemůže sáhnout nikdo...