Vzpomínkou na obránce obležené Vídně v roce 1683

Dominik Faustus 11.září 2018
V sobotu 8. září 2018 se v zámecké kapli domova důchodců v Milešově konala mše svatá z oslavy Narození Panny Marie, při které byl vzpomínám Zdeněk Kaplíř ze Sulevic (1611-1686), český šlechtic, vojenský velitel a císařský polní maršál, který se vyznamenal při záchraně Vídně při obléhání vojsky Osmanské říše v roce 1683, a který byl majitelem panství Milešov. Za zásluhy byl pak povýšen císařem Leopoldem I. do hodnosti polního maršála. Hlavním celebrantem této mše svaté byl probošt litoměřické kapituly Mons. Jiří Hladík, koncelebrantem byl pak duchovní správce lovosické farnosti R.D. Roman Depa. Mši doprovázel pěvecký sbor Rakouského gymnázia.


Mše svatá v zámecké kapli, 8. září 2018, Milešov

Foto: Dominik Faustus