Vzpomínková mše za salesiána P. Aloise Švece

Milena Davídková 11.listopadu 2019

V sobotu 9. listopadu 2019 se od 17 hodin konala v kostele sv. Apolináře v Modlanech vzpomínková mše na salesiána P. Aloise Švece, který byl slavil 90. výročí od svého narození. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, s nímž koncelebroval duchovní správce modlanské farnosti P. Radomír Kuchař SDB. P. Alois Švec byl salesián vysvěcený tajně v roce 1963 kardinálem Štěpánem Trochtou. V Modlanech a na Teplicku požehnaně duchovně působil až do 18. března 1986, kdy zemřel v důsledku zhoubného nádoru na mozku. Pochován je na hřbitově v Modlanech. Občanské sdružení Přátelé Modlanska nezapomnělo na svého duchovního pastýře a jeho členové zorganizovali tuto zádušní mši, při které zazpíval sbor Audite silete (https://auditesilete.webnode.cz/).

9. listopadu 2019, kostel sv. Apolináře, Modlany 

Foto: Petr Hubený