Vzpomínkové setkání na doc. Miloše Rabana v Hejnicích

Jana Michálková 8.ledna 2018

Farnost, přátelé a bývalí spolupracovníci vzpomínali na R.D. doc. Miloše Rabana, obnovitele hejnického chrámu a kláštera, kde 10 let působil jako ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy.

U příležitosti 7. výročí jeho úmrtí a v letošním roce také nedožitých 70 let byla za R.D. doc. Miloše Rabana v neděli 7. ledna 2018 v hejnickém chrámu Navštívení Panny Marie obětována mše svatá a poté byl hejnický klášter k 17. výročí otevření Mezinárodního centra duchovní obnovy požehnán. Vzpomínkové setkání s programem, které probíhalo v refektáři kláštera, připravili R.D. dr. Michal Podzimek a dr. Milan Svoboda z Technické univerzity v Liberci.  

Životopis doc. Miloše Rabana najdete zde.