X. celostátní katechetický kongres - Rodina a její role v náboženské výchově

Mgr. Irena Karlová, Katechetická sekce ČBK 22.srpna 2016

X. celostátní katechetický kongres - Rodina a její role v náboženské výchověKatechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra zvou všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy.

 

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

Kongres se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude Rodina a její role v náboženské výchově.

Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi „kolegy.

Na kongresu vystoupí mj. Kateřina Lachmanová - „Obrácení rodičů jako předpoklad pro katechizaci v rodině, Noemi Bravená - „Náboženská výchova a svět dítěte, Ludmila Muchová - „Náboženská výchova mládeže v rodině, P. Lukáš Engelmann - „Specifika mužské a ženské výchovy. O zahraniční zkušenosti se přijedou podělit P. Andrzej Kicinski (Katedra katechetiky na Katolické univerzitě v Lublinu) - „Zkušenost Polska: Katecheze mládeže a  P. Martin Michalíček (ředitel Diecézneho katechetického úradu v Nitře) - „Zkušenost Slovenska: S rodiči ke svátostnému životu dětí.

Účast dále přislíbil kardinál Dominika Duka, Mons. Jan Graubner, Mons. Karel Herbst a všichni dosavadní ředitelé Katechetické sekce ČBK.

Je možné se zúčastnit také praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.

 

Přihlašujte se do 30. 9. 2016. Přihlášky a aktuální informace na www.katecheze.cz.

Na setkání s vámi se těší P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK, a pracovníci vašich diecézních katechetických center.