XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Jana Michálková 31.července 2017

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1.–4. října 2017 ve Stojanově na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních službách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“.

Konferenční poplatek pro nemocniční kaplany, odborníky aj. je ve výši 400 Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči pak 200 Kč.

Přihlásit se je možné zasláním vyplněné závazné přihlášky (viz přílohy) do 15. září 2017 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

Přílohy:

Program, Velehrad 2017

Harmonogram

Informace pro účastníky

Závazná písemná přihláška 

Více informací na http://kaplan-nemocnice.cz/