Z peněz dobrovolných dárců byl opraven zvon kostela v Levíně

Jana Michálková 3.listopadu 2011

Z peněz dobrovolných dárců byl opraven zvon kostela v LevíněDo věže kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně na Litoměřicku se zanedlouho vrátí opravený zvon. Díky dobrovolným dárcům, kteří zareagovali na novinové články v regionálním tisku – Litoměřickém deníku a MF DNES Severní Čechy – s prosbou o pomoc při jeho záchraně, mohly být zvon a zvonové zavěšení opraveny.

 

Poděkování patří rodině Zikmundových z Levínských Petrovic, která darovala na opravu zvonu a zvonového zavěšení 10 000 Kč, dále pak firmě Stavitelství DUO-STAV, s.r.o., z Litoměřic, která darovala 3 000 Kč, Jan  Krejčí a Ivana Krejčová, majitelé Optiky J+J v Ústí nad Labem, darovali 8 000 Kč a Obecní úřad Levín přislíbil částku 5 000 Kč. Celkem se tak na opravu zvonu a zvonového zavěšení kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně podařilo získat 26 000 Kč! Srdečné díky všem štědrým dárcům za jejich finanční dar i novinářům, kteří pomohli informovat veřejnost!

 

Začátkem září letošního roku novináři informovali o opravě střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně, která byla v havarijním stavu a při níž řemeslníci v sanktusce (tj. věžičce kostela) objevili tubus s historickými dokumenty.

V této souvislosti stavební technik litoměřického vikariátu Ing. Luděk Záhejský uvedl, že při obnově sanktusky byl sejmut zvon, který je ve špatném technickém stavu.  „S jeho opravou jsme nepočítali, avšak rádi bychom tento zvon při celkové obnově střechy vrátili do původního stavu. Podle cenové nabídky mistra zvonaře činí náklad na celkovou obnovu zvonu a zvonového zavěšení 30 000 korun. Tato částka je však v tuto chvíli nad finanční možnosti levínské farnosti. Pomoci by tak mohla veřejnost - dobrovolní dárci, firmy či jednotlivci, kterým není osud této památky lhostejný, řekl v září Záhejský.

Jako první na článek s touto informací zareagovala bezprostředně po jeho zveřejnění rodina Zikmundových z blízkých Levínských Petrovic, která darovala na opravu zvonu a zvonového zavěšení 10 000 Kč. Po opakované výzvě zveřejněné v tisku se připojila firma Stavitelství DUO-STAV, s.r.o., z Litoměřic s částkou 3 000 Kč, Jan  Krejčí a Ivana Krejčová - Optika J+J v Ústí nad Labem s 8 000 Kč a Obecní úřad Levín přislíbil 5 000 Kč.

Římskokatolická farnost proto mohla nechat zvon a jeho zavěšení opravit a plánuje, že opravený zvon bude do věže kostela zavěšen nejpozději do poloviny listopadu.

 

Poděkování dárcům otiskl Litoměřický deník dne 1. listopadu 2011.

 

Opravy kostela:

Kostel Povýšení sv. Kříže v Levíně vlastní Římskokatolická farnost Levín. Po několikaletých pokusech uspěla s dotační žádostí z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011. Díky tomu mohla být letos v létě zahájena první etapa prací opravy střechy kostela, která je v havarijním stavu.

První etapa zahrnovala rekonstrukci sanktusky kostela, především opravu dřevěných prvků, vyčištění prostoru báně a opláštění hliníkovým plechem. Původní, zkorodovaný tubus byl nahrazen novým, z hliníkového plechu.

Akce „Obnova havarijního stavu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně - I. etapa byla zahájena 22. července 2011 a dokončena 8. září 2011, kdy byl nový tubus s historickými i nově doplněnými dokumenty vrácen na původní místo.

Náklady na první etapu jsou zajištěny ze dvou zdrojů, a to z výše zmíněné dotace Ústeckého kraje ve výši 320 000 Kč, dále pak příspěvkem farnosti ve výši 138 000 Kč.