Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2014

Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog 12.června 2014

Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2014Projekt „Za varhanami litoměřické diecéze“ zahájí v letošním roce setkání u varhan v kostele sv. Vavřince v Jezvé na Českolipsku. Kůr kostela bude pro návštěvníky zpřístupněn tuto sobotu 14. června 2014 od 14 hodin.

I v letošním roce bude pokračovat dlouhodobý projekt „Za varhanami litoměřické diecéze, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Novinkou však bude seznámení i s nástroji, které se již zachránit podařilo a které mají díky včasnému restaurování reálnou naději na další dlouhý život. V letošním roce navštívíme nástrojů více a tyto návštěvy se uskuteční ve dvou sériích - jarní a podzimní. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský.

Pro letošní rok jsou zatím naplánována tato setkání s ohroženými cennými varhanami:

První řada setkání

Sobota 14. 6. 2014 - Jezvé (okr. Česká Lípa)

Kůr farního kostela sv. Vavřince bude zpřístupněn v čase 14 až 17 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen průběžně podle zájmu zúčastněných. Varhany na kůru kostela sv. Vavřince v Jezvé pocházejí z rodové dílny Tauchmannů a jako letopočet jejich stavby je uváděn rok 1796. I díky nevšední výtvarné koncepci (pětidílné řešení) patří k nejvýznamnějším památkám pozdně barokního varhanářství v diecézi.

Sobota 21. 6. 2014 - Benešov nad Ploučnicí 

Kůr farního kostela Narození Panny Marie bude zpřístupněn od 14 hodin, po dobu asi jedné hodiny, kdy budou velmi vzácné reprezentativní varhany, které vzešly z rodové dílny Fellerů v roce 1871 zpřístupněny a předváděny. Jeho zvláštností jsou mimo jiné i u nás vzácné jazýčkové hlasy. Tento nástroj je v současné době velmi vážně ohrožen díky napadení červotočem a jeho záchrana se stává naléhavou a neodkladnou podmínkou jeho další existence.

Neděle 22. 6. 2014 - Tatobity (okr. Semily)

Farní kostel sv. Vavřince - nevelké varhany postavené varhanářem Josefem Kobrlem z Lomnice nad popelkou na sklonku 19. stol. představují typ malého nástroje postaveného čistě pro doprovod liturgie, jaké běžně nacházíme na mnohých kůrech českého venkova. Smyslem prezentace těchto varhan je ukázat, že i varhany tohoto typu jsou použitelné pro realizaci přiměřeně náročné varhanní literatury a doprovod dalších hudebních nástrojů. Akce v Tatobitech proběhne v návaznosti na slavnostní mši svatou, jejíž začátek je v 10 hodin, takže předběžně plánovaný počátek prezentace varhan je v 11.30 hodin.

Druhá řada setkání

Sobota 13. 9. 2014 - Chabařovice (okr. Ústí nad Labem) - farní kostel Narození Panny Marie - velmi zajímavé varhany postavené Franzem Fellerem v letech 1823-1824, které byly již v 70. letech 20. stol. představeny v gramofonové edici Supraphonu „České a moravské barokní varhany dr. Jiřím Reinbergerem. V roce 2013 dokončil jejich restaurování Rudolf Valenta, takže návštěvníci akce budou mít možnost vidět a slyšet památný nástroj, který se podařilo zachránit pro budoucí generace. Začátek akce je plánován na 14 hodin.

Další plánované návštěvy varhan na podzim 2014:

Podbořany

  • farní kostel sv. Petra a Pavla

Bezno

  • farní kostel sv. Petra a Pavla

Řepín (okr. Mělník)

  • farní kostel Panny Marie Vítězné

U výše uvedených plánovaných akcí je termín konání zatím v jednání a bude včas upřesněn.