Začal advent, kněží požehnali adventní věnce

Jana Michálková 27.listopadu 2011

Začal advent, kněží požehnali adventní věnceŽehnáním adventních věnců a zapálením první ze čtyř svící na nich byl v neděli 27. listopadu 2011 zahájen advent. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista (25. prosince) a jeho druhého příchodu na konci věků.

 

 

V Litoměřicích byly adventní věnce požehnány při dvou ranních mších svatých - děkanem městské farnosti Józefem Szeligou v kostele Všech svatých a proboštem litoměřické kapituly Jiřím Hladíkem v katedrále sv. Štěpána. První svíčku na obou adventních věncích zapálily děti místních farníků. Oba kněží zároveň požehnali adventní věnce, které lidé s sebou přinesli - v kostele Všech svatých jich bylo více než dvacet, v katedrále téměř dvě desítky. V kostele Všech svatých se bohoslužby účastnila stovka věřících, v katedrále to bylo zhruba 150 lidí.

První adventní nedělí začíná nový církevní rok - neshoduje se s kalendářním rokem, jedná se o roční okruh církevních svátků, jehož části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy.

Advent (z latinského slova „adventus - příchod) označuje v křesťanském smyslu slova příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. prosince). Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů.

„Advent, to jsou z vnějšího pohledu čtyři neděle před Vánocemi, kdy si věřící připomínají dobu, kdy lidstvo očekávalo narození Spasitele. Advent je dobou přípravy a připomenutí si toho, že se Kristus v čase narodil. Advent je dobou klidu, ve které se mají lidé „ztišit.  Dnes je to spíše doba horečných nákupů a pomalu už vánočních koled a stromečků. Advent byl původně dobou postní, dobou usebrání, kdy lidé chodili na ranní roráty a zpívali, že má přijít Vykupitel. Doba se dnes, bohužel, stala hektickou. Místo usebrání nás obchodní řetězce za zvuku koled intenzivně masírují, abychom co nejvíce nakupovali, takže nás pak koledy na Štědrý den už ani nebaví, protože je slyšíme po celý advent, říká probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O. Cr. „Druhý pohled na advent je mnohem hlubší - je to setkání s Ježíšem Kristem v budoucnosti. Je to očekávání příchodu Krista na konci věků. To je ten advent našeho života - že se jednou setkáme s Pánem Ježíšem tváří v tvář, dodal.

 

v1.JPG

Probošt katedrální kapituly Jiří Hladík.

 

v3.JPG

Děkan městské farnosti Józef Szeliga.