Začátek adventu ve farnosti Dlouhý Most

Dominik Faustus 4.prosince 2023

V neděli 3. prosince 2023 v kostele sv. Vavřince v Dlouhém Mostě při mši svaté byly R.D. Michalem Podzimkem požehnány adventní věnce a jáhnem Michalem Olekšákem zapálena první svíce na adventním věnci. Přejeme všem požehnaný adventní čas.

Neděl 3. prosince 2023, kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Foto:Jana Přibylová