Zahájení postní doby v katedrále

Hana Klára Němečková 13.února 2013

Zahájení postní doby v katedráleLitoměřický biskup Jan Baxant sloužil v katedrále sv. Štěpána na Popeleční středu 13. února 2013 mši svatou s udílením popelce. Začala liturgická doba postní.

 

Mši svatou, která se konala v pravidelném čase od 7.30 hodin, koncelebrovali kanovníci Jiří Hladík, probošt kapituly, Jósef Szeliga a Martin Davídek. Zúčastnilo se jí několik desítek lidí.

V homilii se pan biskup věnoval jednomu z paradoxů křesťanství, kdy máme být světlem světa (srov. Mt 5, 14) a zároveň upřímný vztah k Bohu projevovat ve skrytu a nenápadnosti (srov. evangelium Popeleční středy Mt 6, 1-6. 16-18):

„V tomto světě zazáří to, co je věrohodné. Co je falešné, jenom tak na oko, co se předstírá, může mít úspěch jenom částečný a dočasný, protože na falši a přetvářce nemůže přece svět stát. A už vůbec ne dějiny lidského rodu, drama lidských osudů a lidských vztahů - tam se vždycky dříve nebo později musí projevit opravdovost, a tedy věrohodnost.

Podle Kristova učení máme v tomto světě být světlem, které opravdu září. Když svíce hoří, neobdivujeme ji samotnou, ale radujeme se z plaménku, který může být velmi malý, přesto nenápadně, ale jasně září. Není to žádný reflektor, který by oslňoval oči druhých. My křesťané v tomto světě můžeme a máme zářit tímto malým, ale zřetelným a jasným plaménkem. A budeme jím zářit, když budeme žít v opravdovosti, když náš život, vztah k Pánu Bohu bude věrohodný. Když budeme plnit to, o čem mluvíme a co říkáme. Když budeme konat dobro - a také kající skutky jsou stejně jako modlitba dobrým skutkem - ve vnitřní věrnosti, odpovědnosti vůči Pánu Bohu, tedy a především ve skrytosti a nenápadnosti. Ne proto, že nás za to budou lidé chválit, na odiv, ale kvůli Pánu Bohu.

Věrnost tichá, ale důsledná a trvalá se stává věrohodností, opravdovostí a také jasným, byť malým světélkem pro tento svět. Bratři a sestry, vstupme do svatopostní doby.

 

2013_02_13