Začátek postního období 2022 v litoměřické diecézi

Milena Davídková 5.března 2022

Ve farnostech litoměřické diecéze začalo na Popeleční středu 2. března 2022 postní období. Při bohoslužbách ten den kněží označovali ty, kteří chtějí prožít postní období v kajícím duchu znamením popelce buď posypáním, nebo označením na čele. Tam, kde se na Popeleční středu bohoslužby nekonaly, budou věřící moci přijmout toto kající znamení ještě v následujících dnech. Rádi přidáme případná foto z udělování popelce do fotogalerie. Zvláště v této době slova při udělování popelce: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“, či „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“, mají svůj nepřehlédnutelný význam.

Ve fotogalerii: Bohosudov, Liběšice u Litoměřic, Mladá Boleslav

2. března 2022, Bohosudov 

Foto: Irena Breuová 

5. března 2022, Liběšice u Litoměřic

Foto: Alena Knobová

6. března 2022, Mladá Boleslav

Foto: archiv farnosti