Záchrana barokního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu je za Liberecký kraj nominována na cenu Patrimonium pro futuro

Jana Michálková 18.září 2014

Záchrana barokního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu je za Liberecký kraj nominována na cenu Patrimonium pro futuroZáchrana barokního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu byla za Liberecký kraj vybrána jako nejvýznamnější počin v oblasti záchrany kulturního dědictví a nominována do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

 

Kostel sv. Jiljí v Bezdězu je ve správě místní farnosti se sídlem v Bělé pod Bezdězem. Zdejší farnost podobně jako další v regionu spravoval J. M. can. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště (1974-2013) až do svého předčasného skonu v prosinci roku 2013. Jan Nepomuk Jiřiště se zasloužil o záchranu kostelů v Bořejově a v Kruhu, o záchranu oltáře a výměnného oltářního obrazu v Oknech, ale především o záchranu a restaurování významného barokního oltáře sv. Jiljí v Bezdězu.

Oltářní architektura s ústředním obrazem patrona kostela sv. Jiljí s bohatou plastickou a figurální výzdobou je cennou ukázkou uměleckého řemesla třetí čtvrtiny 18. století. Hlavní oltář sv. Jiljí je umístěn v presbyteriu kostela sv. Jiljí v obci Bezděz a vznikl v průběhu dvou historických epoch. Střední část oltáře byla s největší pravděpodobností přenesena z kostela z pražského Karlova řádem augustiniánských kanovníků, jemuž správa bezdězské farnosti až do tzv. josefínských reforem příslušela. Ještě v průběhu 18. století byl oltář doplněn o dvojici soch andělů světlonošů, pocházejících z dílny kosmonoských Jelínků, a dále o dvojici postranních branek.

Oltářní menzu s tabernáklem doplňuje dvojice branek, které vynášejí stylizované vázy. Na nástavci tabernáklu je osazena socha Panny Marie Monserratské. Retabulum je tvořeno centrálním obrazem sv. Jiljí v bohatě vyřezávaném rámu, vrcholícím nástavcem s dnes prázdným oválným zrcadlem, kde bylo původně umístěno Boží oko. Po stranách „vynášejí retabulum dvě plastiky andělů, dva andělé sedí na horních okrajích retabula. Po stranách tabernáklu stojí sochy světic Kateřiny a Barbory.

„Před započetím restaurátorských prací vykazoval oltář závažné defekty, a to jak statické, tak na uměleckých prvcích výzdoby, říká Miloš Krčmář, ředitel liberecké pobočky Národního památkového ústavu. Jednotlivé části oltáře i soch odpadávaly. Místní kostelník lepil křídla andělů lepidlem doneseným z domova.

Restaurátorským zásahem byl zachráněn oltář, který by se bez provedených ozařovacích a následných petrifikačních prací v průběhu času rozpadl vlastní vahou na již neopravitelné kusy. Obnovením původní polychromie získal podobu, kterou měl ve třetí čtvrtině 18. století. Záchranu financovala bezdězská farnost za přispění programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury České republiky. Restaurování prováděla akademická malířka Alena Moravcová.

Záchrana barokního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu se o vítězství utká v kategorii záchrana a obnova památky s památkami, které nominovaly další kraje.

Liberecký kraj má kromě barokního oltáře sv. Jiljí v Bezdězu ještě jedno želízko v ohni - v kategorii objev, nález roku je na cenu Patrimonium pro futuro nominován objev gotických nástěnných maleb v kostele sv. Havla v Kuřívodech.

 

O vítězích jednotlivých kategorií bylo rozhodnuto začátkem září. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 23. září 2014 odpoledne na zámku v Nebílovech u Plzně. Cenu v podobě diplomu a pamětní plakety, jejíž podobu navrhli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, předá generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková za účasti náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové.

 

Zprávu v plném znění naleznete zde.

Přehled nominací naleznete zde.