Záchrana kostela sv. Matouše v Prackovicích nad Labem

Jana Michálková 24.listopadu 2010

Záchrana kostela sv. Matouše v Prackovicích nad LabemV kostele sv. Matouše v Prackovicích nad Labem se v pondělí 22. listopadu 2010 uskutečnilo setkání zástupců Purkyňovy nadace Slatina, Ústeckého kraje, Římskokatolické farnosti Prackovice nad Labem a obce, díky nimž se podařilo tuto památku zachránit. Práce na opravě silně zdevastovaného objektu zatím probíhaly ve dvou etapách. V letošním roce byla dokončena oprava fasády kostela, osazení vitráží a ochranných sítí a restaurována byla okna a dveře.

Oprava kostela sv. Matouše v Prackovicích nad Labem je prováděna s využitím finančních dotací z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2010 a z prostředků Purkyňovy nadace a Ministerstva kultury ČR. Římskokatolická farnost Prackovice nad Labem děkuje těmto institucím za podporu.

 

Setkání v Prackovicích se v pondělí 22. listopadu 2010 účastnil předseda představenstva Purkyňovy nadace Dalibor Černý s chotí, za Ústecký kraj radní pro oblast památkové péče Jana Ryšánková spolu s radním pro cestovní ruch Radkem Vonkou, za prackovickou farnost R.D. Józef Szeliga a R.D. Roman Depa, dále stavební technik litoměřického vikariátu Luděk Záhejský a starostka obce Andrea Svobodová - Křešová.

Kostel sv. Matouše, původně gotická stavba (před r. 1361), později kolem roku 1800 barokně přestavěný, je jednolodní obdélnou stavbou s věží před západním průčelím. V minulých letech byl silně zdevastován a vlivem vlhkosti narušena jeho statika. Opravy objektu dosud proběhly ve dvou etapách a stály zhruba 4,5 milionu korun. Během první etapy, před přibližně pěti lety, byla opravena střecha kostela včetně krovu. Během druhé, která probíhala v letošním roce, byla dokončena oprava fasády, restaurována okna a dveře a okna byla osazena vitrážemi a ochrannými sítěmi. Na obnovu interiéru a mobiliáře kostel ještě čeká. Veškeré práce byly konzultovány s památkáři.

Hlavním donátorem celé akce je Purkyňova nadace, sídlem ve Slatině na Libochovicku, jejímž posláním je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí a která hledá zdroje, z nichž je možné opravy památek financovat.

„Jsem ráda, že se Ústecký kraj mohl na záchraně kostela sv. Matouše podílet. Víme, že peněz dnes není mnoho. Všem samosprávám se finanční prostředky krátí už také proto, že dostáváme mnohem méně peněz z výběru daní, takže se snažíme zachránit památky, které jsou na tom nejhůř, a to ať už spolu s církví, nebo s fyzickými osobami. A tento kostel k nim bezesporu patří. Pokud budou peníze na příští rok, budeme se opět snažit pomoci, řekla krajská radní Jana Ryšánková.

Podporu projektu vyjádřil i radní Radek Vonka. Ten poukázal na to, že prackovický kostelík je dominantou labského údolí a přirovnal jej k perle na náhrdelníku historických staveb nacházejících se podél Labe. Což byl podle jeho slov důvod, proč projekt záchrany kostela sv. Matouše podpořil. „Našli jsme shodu mezi vlastníkem a dalšími institucemi Ústeckého kraje tak, abychom tuto památku zachránili. Nyní je podstatné, že do ní neteče a je rovněž zajištěna staticky. S její obnovou bychom měli i nadále pokračovat, v tom se všichni shodneme. O to více je mi líto, že mnoho kulturních památek různých majitelů takové štěstí nemá, uvedl.

Z jednání obce a farnosti by nyní mělo vyplynout, k jakému účelu bude do budoucna kostel využíván. V příštím roce bude zpracována projektová dokumentace na obnovu interiéru kostela a mobiliáře. Opravy budou pokračovat v případě získání finančních prostředků, neboť jak zdůraznil stavební technik litoměřického vikariátu Luděk Záhejský, při financování stavebních prací jsou farnosti závislé na donátorech a na finančních příspěvcích z různých dotačních programů jak ministerstva kultury, tak kraje a obcí.

„Chtěla bych tu připomenout, že českou vesnici vždy dělal vesnicí pan učitel, pan doktor a pan farář. V naší obci byla škola zavřená, pana doktora tu nemáme, toto je takové světýlko naděje, že bychom tu snad mohli mít alespoň pana faráře a občané této obce a obcí sousedních by tu opět po letech mohli slyšet kostelní zvon, který je zve k nedělní mši. Považuji kostel pro život obce za velmi důležitý. Věřím, že jsme tímto nastartovali novou trasu duchovního života našich obyvatel, dodala na závěr setkání starostka obce Andrea Svobodová  - Křešová.