Záchrana varhan v Bozkově – první úspěchy

Kristýna Solničková 19.září 2013

Záchrana varhan v Bozkově – první úspěchyPočátkem tohoto roku byla vyhlášena veřejná sbírka na záchranu vzácných bozkovských varhan, jejichž restaurování si vyžádá několik milionů korun. Nyní, po devíti měsících vás můžeme seznámit s prvními úspěchy.

 

Varhany z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově pocházejí z roku 1852 a jejich autorem je významný varhanář Josef Prediger z Albrechtic u Tanvaldu. Nástroj se nachází ve velmi vážném stavu (masivní napadení červotočem a cínovým morem, vyjmuté a poškozené části atd.) a náklady na jeho zrestaurování se pohybují v řádech milionů korun.

V prosinci roku 2012 bylo tedy učiněno rozhodnutí vyhlásit na záchranu bozkovských varhan veřejnou sbírku, která byla 20. prosince 2012 řádně oznámena Krajskému úřadu Libereckého kraje. A jaké jsou první úspěchy?

  • Již tři čtvrtě roku mají lidé možnost přispívat na záchranu tohoto královského nástroje prostřednictvím veřejné sbírky a během této doby se na jejím účtu sešlo 271 921 Kč.
  • V červenci 2013 byl spuštěn projekt „Adopce píšťal, jehož výtěžek putuje na účet veřejné sbírky a v současné době činí více než 29 tisíc korun. Adoptováno bylo již 26 píšťal a dvě celé oktávy, avšak na své „adoptivní majitele stále čeká 1247 píšťal. Přidejte se také. Adopční listina, kterou obdržíte, se může stát například netradičním dárkem ke zvláštním příležitostem a životním událostem, jakými jsou narozeniny, svatba, křtiny, ukončení školy apod.
  • Varhany litoměřické diecéze včetně těch bozkovských je možné podpořit také zakoupením pexesa „Varhany litoměřické diecéze, kterého se prozatím prodalo za více než 11 tisíc korun. Cena pexesa je 50 Kč a v současné době ho můžete zakoupit na recepci biskupské kurie, ve věži katedrály sv. Štěpána a v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. K dostání bude rovněž u příležitosti setkání u varhan, která probíhají v rámci projektu „Za varhanami litoměřické diecéze. Dále jednáme s našimi kněžími, aby bylo možné zakoupit pexeso také ve farnostech litoměřické diecéze.

 

Pomozte nám i Vy zachránit varhany severních Čech. Více informací naleznete na www.varhany-bozkov.eu (Záchrana vzácných bozkovských varhan) nebo na http://www.dltm.cz/jak-nas-podporit, kde můžete i prostřednictvím platebních karet přispět na záchranu dalších nástrojů v diecézi (či jiné projekty).

 

Předem děkujeme za veškerou Vaši pomoc!