Záchrana vzácné barokní kaple v Rohatcích

Jana Michálková 7.listopadu 2011

Záchrana vzácné barokní kaple v RohatcíchOsazením hrotnice na střechu sanktusky lodi kaple Všech svatých v Rohatcích a druhé hrotnice na střechu věžičky přilehlé předsíně kaple skončila v pondělí 7. listopadu 2011 první etapa prací oprav této cenné barokní stavby na Litoměřicku. Kaple je v havarijním stavu, Národním památkovým ústavem byla zařazena mezi nejohroženější nemovité památky České republiky. V letošním roce se podařilo získat dotace na její obnovu, a tím mohla být provedena první část oprav.

 

Kaple Všech svatých v Rohatcích je barokní stavbou postavenou v roce 1744, pravděpodobně podle projektu litoměřického stavitele Octaviana Broggia. Jedná se o centrální kruhovou stavbu se zvoničkou a předloženou kruhovou předsíní. Střechy jsou kopulové, osazené lucernami s vitrážovými okny. Stavba je výjimečná svým půdorysným tvarem, vyzdívanou konstrukcí střechy, na níž je položena pálená krytina do maltového lože, a oválnými štukovými medailony s malbami českých světců, které se nacházejí uvnitř kaple.

Kaple Všech svatých v Rohatcích jako jedna z nejohroženějších nemovitých památek České republiky byla v roce 2010 zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví, který vypisuje Ministerstvo kultury ČR.

V roce 2011 byla zahájena první etapa celkové obnovy kaple z prostředků Programu záchrany architektonického dědictví, dotace Obecního úřadu Hrobce-Rohatce a finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Libotenice, která je vlastníkem objektu a pod kterou obec Rohatce spadá. Celkové náklady na opravy v letošním roce činí 700 000 Kč (vč. DPH). „Byla provedena kompletní zednická a štukatérská obnova exteriéru obou luceren, obnova vitrážových oken a krytina střech sanktusek včetně klempířských prvků. Vnější omítky luceren byly natřeny vápennou fasádní barvou, takže již nyní je patrné, jak barevná bude kaple po dokončení celkové obnovy, řekl stavební technik litoměřického vikariátu Ing. Luděk Záhejský.

Římskokatolická farnost Libotenice podle jeho slov plánuje v příštím roce v opravách kaple pokračovat.  Druhá etapa prací by měla zahrnovat obnovu střešního pláště a opravu zednických a štukatérských prvků střech. „Množství vykonané práce však bude záležet na výši získaných dotací, dodal Ing..Záhejský.

Zvon (datován 1746), který v pondělí 7. listopadu řemeslníci sňali, prohlédne mistr zvonař, jenž doporučí možnosti jeho případné renovace.