Zádušní mše svatá za Karla IV. v kapli na litoměřickém hradě

Dominik Faustus 6.prosince 2021

V sobotu 4. prosince 2021 se od 12 hodin konala v kapli na litoměřickém hradě zádušní mše svatá za císaře a českého krále Karla IV. Mši svatou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, který připomněl, že v říjnu 1355 na tomto hradě Karel IV. pobýval a s vysokou mírou jistoty se v této kapli, z níž zbyl do dnešních dnů pouze presbytář, modlil. 3. října 1355 se pak císař zúčastnil spolu s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic zasedání litoměřické kapituly a věnoval kapitule různé zdroje na provoz. Proboštem litoměřické kapituly byl v té době Bohuslav z Pardubic, který byl vlastním bratrem pražského arcibiskupa. Letošní bohoslužba byla přenášena na obrazovku do hlavního sálu litoměřického hradu a také do sítě místní litoměřické televize. Na závěr bohoslužby se generální vikář spolu s několika přímými účastníky pomodlili nejen za duši Karla IV., ale i za celou českou zemi a její představitele, kteří jsou pokračovateli Karlova díla. Ať se zesnulý panovník může na věky radovat v království krále králů našeho Pána Ježíše Krista.

Sobota 4. prosince 2021, Hrad Litoměřice

Foto: Dominik Faustus