Zádušní mše svatá za R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka

Hana Klára Němečková 12.září 2012

zádušní mše svatá za R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka, eucharistická adorace, modlitba u pamětní desky, J.M. can. Martin Davídek, R.D. Mgr. Tomasz Dziedzic, 11. září 2012, kostel Narození Panny Marie, Třebenice