Zádušní mše za emeritního kanovníka P. Františka Opletala

Milena Davídková 22.prosince 2021

Ve středu 22. prosince 2021 v 7.30 hodin sloužil kapitulní probošt prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. zádušní mši svatou za zemřelého emeritního kanovníka katedrální kapituly a dlouholetého libereckého arciděkana P. Františka Opletala. Všem, kteří se v modlitbě přidali, ať Pán odplatí ze svých nebeských darů. Milosrdný Ježíš ať přijme věrného služebníka do radosti svého Nebeského otce. R.I.P. 

Promluva J.M. can. Mgr. Jiřího Hladíka O.Cr ve videu v odkazu: https://youtu.be/K3cGCBEYKK4

Rozloučení s P. Františkem Opletalem v Ruprechtově
Mši sv. na poděkování za život P. Františka Opletala sloužil 22. prosince 2021 ve 14 hodin v kostele sv. Václava v Ruprechtově Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Koncelebrujícími byli: pan opat z Nové Říše Marián Rudolf Kosík OPraem a arciděkan liberecký P. Radek Jurnečka spolu s ostatními kněžími a jáhny.
Fotogalerie na odkazech: www.clovekavira.cz/detail-galerie/df93b965-7dcf-48ff-b843-bc6890153fb3
www.clovekavira.cz/detail-galerie/c5b5d00f-9ea6-4c46-9f67-1092a4b9bb31
Foto: Radek Hanskut, Člověk a Víra

Středa 22. prosince 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice
 

Foto: Dominik Faustus