Zádušní mše za Karla IV. na litoměřickém hradě

Dominik Faustus 3.prosince 2018
V sobotu 1. prosince 2018 od 14 hodin sloužil generální vikář a kanovník litoměřické svatoštěpánské kapituly Mons. Martin Davídek v kapli na litoměřickém gotickém hradě zádušní mši za císaře Karla IV. Je to již popáté, co byla v novodobé historii této hradní kapli sloužena mše svatá za zemřelého českého panovníka. V době svého pobytu v Litoměřicích totiž na tomto hradě císař pobýval a je velký předpoklad, že se v této kapli, z níž se do dnešní doby dochoval pouze presbytář, také Karel IV. modlil. Litoměřická kapitula byla císařem tehdy obdařena hojnými statky a privilegii, a sluší se tedy, aby v čase, kdy se připomíná úmrtí Karla IV. bylo na něj členy svatoštěpánské kapituly pamatováno.   


Hradní kaple, 1. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Marie Mazancová a Venuše Hlaváčková