Zádušní mše za Karla IV. v gotické kapli na Hradě Litoměřice

Dominik Faustus 3.prosince 2022

V sobotu 3. prosince 2022 od 14 hodin sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek v gotické kapli na Hradě Litoměřice zádušní mši za císaře Karla IV. Presbytář gotické kaple se zachoval do dnešních dnů a byl odkryt při rekonstrukci Hradu Litoměřice až na počátku 3. tisíciletí. Karel IV. pobýval na Hradě v Litoměřicích v roce 1355 a 3. října téhož roku se dokonce osobně zúčastnil zasedání litoměřické kapituly spolu s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. V té době byl proboštem litoměřické kapituly Arnoštův bratr Bohuslav z Pardubic. Lze předpokládat, že se v hradní kapli císař Karel IV. za svého pobytu modlil, a tak po obnovení kaple vznikla tradice v období výročí Karlova úmrtí zde za jeho duši odsloužit mši svatou, neboť nejen litoměřickou kapitulu, ale i město Litoměřice hojně obdaroval. V současné době gotický Hrad Litoměřice slouží jako „svatostánek českého vinařství“, ale samotná kaple, jakožto místo modlitby, je jeho „srdcem“. Ať tedy milosrdný Bůh dá svému služebníkovi Karlovi IV. i jeho spolupracovníkům nebeské dobrodiní a těm, kdo jeho odkaz rozvíjejí hojné požehnání. RiP!

Sobota 3. prosince 2022, Hrad Litoměřice

Foto: Dominik Faustus