Zádušní mše za Karla IV. v gotickém hradě v Litoměřicích

Dominik Faustus 3.prosince 2023

V sobotu 2. prosince od 14 hodin sloužil v kapli litoměřického gotického hradu Mons. Martin Davídek zádušní mši svatou za císaře a českého krále Karla IV. V kázání připomněl generální vikář osobnost 20. probošta litoměřické kapituly Bohuslava z Pardubic, který byl rodným bratrem pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Císař Karel IV. se v Litoměřicích 3. října 1355 osobně zúčastnil spolu s bratry z Pardubic zasedání kapituly, kterou obdařil různými statky a výsadami. Ani po staletích nezapomíná proto litoměřická kapitula ani na Karla IV., ani na vynikajícího Arnošta a Bohuslava. Kéž tedy náš kdysi panovník i jeho duchovní rádci se mohou radovat s Kristem v nebi, a naše země ať má požehnání v těch, kteří ji vedou a povedou.

Sobota 2. prosince 2023, Hrad Litoměřice

Foto: Dominik Faustus